Mentor

Ivo Polić

Učenici

Patricia Ahel

Leonarda Grbčić

Tema

Jadrolinija

O JADROLINIJI

Jadrolinija je jedna od najstarijih hrvatskih tvrtki koja se bavi pomorskim prijevozom putnika i tereta.

Osnovana je 20. siječnja 1947. godine u Rijeci kao Jadranska linijska plovidba, a nasljednica je raznih udruživanja malih brodara obalne plovidbe još od 1872. godine.

Poseban značaj Jadrolinija je imala u Domovinskom ratu. Povezujući dva, ratom prepolovljena dijela Hrvatske.


PROFIL JADROLINIJE

Povezivanjem otoka s kopnom na hrvatskoj strani Jadrana, Jadrolinija ostvaruje svoju osnovnu zadaću.

Djelatnost Jadrolinije, prijevoz putnika i vozila, izrazito je sezonskog karaktera i pod velikim utjecajem turizma.

Flota Jadrolinije trenutno broji 51 brod od čega 10 brzih putničkih brodova, 4 klasična putnička broda i 37 RO-RO putničkih brodova, od kojih tri za međunarodnu plovidbu.

Tri velika trajekta: Marko Polo, Dubrovnik i Zadar održavaju međunarodne linije s Italijom (Ancona i Bari).

Bijela flota Jadrolinije godišnje preveze preko 12 milijuna putnika i 3 milijuna vozila što čini preko 80% godišnjeg broja svih prevezenih putnika i vozila u pomorskom prometu Republike Hrvatske.

Brodovi tijekom ljetne sezone obavljaju preko 600 polazaka dnevno, a najfrekventnije linije održavaju se kontinuirano 24 sata.

BRODOVI JADROLINIJE
Vrsta broda Opis/Naziv
Trajekti Trajekti lokalnih linija Trajekti za međunarodnu plovidbu
Katamarani Olea, Adriana, Judita, Novalja, Vida, Silba, Dubravka, Karolina, Dora, Jelena
Klasični brodovi Tijad, Postira, Premuda, Lara

Zgrada Jadrolinije – Palača Jadran

Palača Jadran, sagrađena 1897. g. u kojoj je danas sjedište Jadrolinije.

Građena je za sjedište prvog ugarskog pomorskog poduzeća Adria, osnovanog 1882. godine koje je u Rijeci započelo redovnu plovidbu trgovačke mornarice s početnim kapitalom od 2 500 000 fiorina i sedam brodova srednje tonaže..

Najreprezentativnija građevina u Rijeci uz koju se od njezine izgradnje veže reputacija Rijeke kao pomorskog emporija kozmopolitskih razmjera.

Single Project