Datum

06. ožujka 2020.

Vrijeme

11:35 - 13:10

(5. i 6. školski sat)

Mjesto

Mala dvorana PŠB

Svjetski dan pomorstva - Pomorska škola Bakar

Manifestacija povodom Svjetskog dana pomorstva održava se u Pomorskoj školi Bakar svake godine od 2017. godine. Svake godine obrađuje se jedna zanimljiva tema iz svijeta pomorstva ili života pomoraca. Manifestacija je tradicionalno koncipirana tako da više skupina od po nekoliko učenika (uz mentorstvo jednog ili više nastavnika) obradi jedan segment vezan za centralnu temu manifestacije koji prezentira uzvanicima na dan manifestacije.

Ono čime se škola ponosi je činjenica da svake godine vlada velik interes za manifestaciju i velik entuzijazam kod učenika i mentora. Izuzev istaknutih aktera, nikako se ne smije umanjiti važnost pozadinske posade koja kroz tehničku, organizacijsku i računalnu podršku jednako doprinosi uspješnosti ove, već tradicionalne manifestacije.

Single Project Single Project